Ubezpieczenia NNW/OC dla studentów
Studenckie życie wciąga, zwłaszcza że życie studenta to nie tylko nauka. To też dodatkowe zajęcia, praktyki, staże, wymiany studenckie, podróże, imprezy…
Ale studenckie życie, o czym należy również pamiętać, to także pierwsze kroki w dorosłości. To pierwsze poważne decyzje i czyny, a co za tym idzie, pierwsza realna odpowiedzialność za nie.
I właśnie to jest prawdopodobnie najważniejsza lekcja, jaką student zapamięta z kilku lat swoich studiów – lekcja, którą zapamięta do końca swojego życia.
Wiek studencki to czas, w którym młody człowiek tak naprawdę po raz pierwszy samodzielne podejmuje decyzje dotyczącą swojego ubezpieczenia. Ważne jest więc tym bardziej, by była ona podjęta świadomie.

Warto pamiętać przede wszystkim coś, o czym wielu niestety nie wie. Otóż ubezpieczenie studenckie to nie ubezpieczenie zdrowotne – nie pozwoli na bezpłatne wizyty u specjalistów. Jego celem jest natomiast pomoc w razie wypadku. Ma gwarantować świadczenie na wypadek obrażeń ciała, świadczenie za hospitalizację związaną z wypadkiem lub chorobą, czy też zwrot za poniesione po wypadku koszty leczenia.

Nie mniej istotne dla zakresu ochrony jest też rozszerzenie ubezpieczenia studenckiego o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jego zadaniem jest pokrycie kosztów za szkody, jakich student dokonał nieumyślnie w życiu prywatnym, na uczelni lub na praktykach – np. gdy niechcący wytrącił komuś telefon z ręki i telefon uległ zniszczeniu lub gdy przypadkowo zniszczył przyrządy, z których korzystał w trakcie zajęć lub praktyk itd. Ubezpieczenie OC pozwala więc na zadośćuczynienie osobom trzecim za poniesioną szkodę, dzięki czemu student nie będzie musiał pokrywać tych kosztów z własnej kieszeni.

Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz zakres, jakiego potrzebujesz.

Kup Ubezpieczenie

Potrzebujesz pomocy?

Kliknij w ikonkę i zadzwoń - pomożemy.